Website là gì? Những yếu tố cần phải có của một website?

Website giống như một show-room trên mạng Internet, nơi trưng bày, giới thiệu thông tin, hình ảnh của doanh nghiệp, sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp mà khách hàng có thể truy cập ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào không giới hạn không gian và thời gian.

Website là tập hợp của nhiều web page. Nếu nói “Tôi muốn xây dựng trang web” là không chính xác về từ ngữ, mà phải nói là “Tôi muốn xây dựng website”.

Để một website hoạt động được cần phải có 3 yếu tố cơ bản:

   1. Cấn phải có tên miền (domain).
   2. Nơi lưu trữ website (host).
   3. Nội dung các trang web hoặc cơ sở dữ liệu thông tin.

- Tên miền (domain): Tên miền chính là địa chỉ website, tên miền này là địa chỉ duy nhất trên Internet. Một website bắt buộc phải có tên miền. Có hai loại tên miền: tên miền quốc tế và tên miền Việt Nam. Tên miền quốc tế là tên miền có đuôi .com .net .org .info, ... Ví dụ như www.kytuvui.com, www.gostep.info. Tên miền Việt Nam kết thúc bằng .vn như www.spacegate.vn, www.seotool.vn.

Chi phí cho tên miền:

Loại tên miền Chi phí khởi tạo Chi phí duy trì
Quốc tế Không có khoảng 09 USD /năm
Việt Nam 450,000 VND 480,000 VND /năm

- Lưu trữ website (host): Thông tin của website phải được lưu trữ trên một máy tính (máy chủ - server) luôn hoạt động và kết nối 24/24 với mạng Internet. Một server có thể lưu trữ nhiều website, nếu server này bị sự cố (tắt trong một thời điểm nào đó) thì không ai có thể truy cập được những website lưu trữ trên server đó. Tùy theo nhu cầu mà doanh nghiệp có thể thuê host với dung lượng thích hợp.

- Dung lượng host: Là nơi để lưu trữ dữ liệu của website (hình ảnh, thông tin, …) thường được đo bằng MB.

- Băng thông hay dung lượng truyền:
Là tổng số MB dữ liệu truyền (download/upload) qua máy chủ nơi đặt website trong một tháng. Chúng ta có thể ước tính được dung lượng này theo công thức sau: (Số lượng truy cập trong tháng) x (số trang bình quân mỗi người xem) x (kích cỡ bình quân của mỗi trang web)/1.000.000. Ví dụ: Ước tính website của chúng ta có 10,000 lượt xem trong một tháng, mỗi người sẽ xem bình quân 10 trang, mỗi trang quân bình có dung lượng 100KB, vậy chúng ta cần host có dung lượng đường truyền là (10,000 x 10 x 100)/1,000,000 = 10GB /tháng.


Các tin khác

  • SP WEB banner
  • SP SEO banner
  • SP HOST banner